Foort van Oosten


Welkom op mijn website

Mijn naam is Foort van Oosten. Namens de VVD ben ik lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op deze website kunt u kennis nemen van mijn activiteiten in de Tweede Kamer, mijn achtergrond en het relevante nieuws. Ik nodig u van harte uit om contact met mij op te nemen. U treft mijn contactgegevens op deze website aan.

Mijn politieke activiteiten kunt u volgen via de volgende internetpagina's:

- Tweede Kamer; Hierop treft u verwijzingen naar al mijn schriftelijke en mondelinge Kamervragen, moties en amendementen. Ook staat hierop vermeld van welke Kamercommissies ik lid ben.

- Debat gemist; Via deze site kunt u alle debatten terugluisteren die ik in de Tweede Kamer heb gevoerd.

- Facebook; Hierop post ik regelmatig berichten. Meestal zijn deze werkgerelateerd. Soms zijn er ook verwijzingen naar media-optredens.

- Twitter,@foortvanoosten; Langs deze weg verspreid ik korte - eveneens vaak werkgerelateerde - berichten.

 

Tenslotte kan via onderstaande webpagina's initiatiefwetgeving worden teruggelezen die ik (mede) heb ge├»nitieerd: 

 - Initiatiefvoorstel bestuurlijk verbod

op rechtspersonen: https://www.internetconsultatie.nl/bestuurlijkverbodrechtspersonen


- Initiatiefvoorstel strafbaarstelling van acquisitiefraude: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33712_initiatiefvoorstel

 

 -Initiatiefvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33987_initiatiefvoorstel_swinkels

 

 -Initiatiefvoorstel herziening partneralimentatie: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34231_initiatiefvoorstel_van