Acquisitiefraude

Acquisitiefraude is een groot probleem voor ondernemend Nederland, dat krachtig bestreden moet worden. De huidige wetten schiet echter tekort. Acquisitiefraude is momenteel niet strafbaar en ondernemers die er mee te maken krijgen worden nauwelijks beschermd. SP en VVD gaan daar verandering in brengen. Daartoe dienen SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen en VVD-Kamerlid Foort van Oosten samen een initiatiefwet in. Ondernemers kunnen straks rekenen op meer bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken en kunnen makkelijker van misleidende overeenkomsten af. Bovendien willen de partijen acquisitiefraude strafbaar stellen.

Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven door acquisitiefraude jaarlijks ongeveer 400 miljoen euro schade lijdt. Iedere dag worden ondernemers misleid door malafide aanbieders van advertentieruimte in niet bestaande of weinig gelezen (internet)gidsen. Door het gebruik van oneerlijke handelspraktijken, zoals bijvoorbeeld de beruchte ‘kleine lettertjes’, zitten zij vast aan langdurige overeenkomsten waar zij niks aan hebben. Ook spookfacturen zijn een bron van ergernis.

Om deze malafide praktijken tegen te gaan, stellen de SP en de VVD een tweeledige aanpak voor. VVD-Kamerlid Van Oosten: “In de eerste plaats zorgen we er voor dat ondernemers beschermd worden tegen deze oneerlijke handelspraktijken. Ze moeten op eenvoudige wijze af kunnen van overeenkomsten die op misleidende wijze tot stand zijn gekomen.” Gesthuizen vult aan: “Daarnaast stellen we ook een expliciete strafbepaling voor: acquisitiefraude moet strafbaar worden. Er zitten georganiseerde bendes achter deze praktijken, die moeten hard worden aangepakt.”

Dat de wet tekort schiet, werd recent nog benadrukt in een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland (d.d. 20 februari 2013). De rechtbank stelde in deze zaak vast dat acquisitiefraude een groot probleem is en dat ‘het wenselijk is dat verdergaande maatregelen getroffen worden om aan acquisitiefraude een einde te maken’. Gesthuizen en Van Oosten pakken deze handschoen nu op door samen een wet in te dienen. Op maandag 10 maart 2014 hebben de VVD en SP de wet ingediend.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is aangenomen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. De wet hoeft enkel nog gepubliceerd te worden in het Staatsblad, alvorens deze in werking treed.

 

- Voorstel van Wet

- Memorie van Toelichting  

- Nota naar aanleiding van het verslag