Partneralimentatie

We willen dat partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter wordt. We gaan de grondslag veranderen, vereenvoudigen de berekeningsmethode en verkorten de duur. Daarbij zijn de kansen op de arbeidsmarkt uitgangspunt, bijvoorbeeld in geval die kansen kleiner zijn als gevolg van een eventuele langdurige afwezigheid van de arbeidsmarkt tijdens het huwelijk. Het wetsvoorstel voorziet ook in een prikkel om weer zelfstandig op eigen benen te gaan staan. In huwelijkse voorwaarden of bij een geregistreerd partnerschapovereenkomst kunnen partijen afspraken maken die afwijken van de wettelijke minimumregeling. Contractsvrijheid is het uitgangspunt.

 

Volgens Foort van Oosten worden met deze aanpassingen het systeem van partneralimentatie aangepast aan de huidige tijd. "Het is al lang niet meer zo dat de vrouw na het huwelijk stopt met werken om voor de kinderen te gaan zorgen. Daarnaast zijn vrouwen beter opgeleid, duren huwelijken helaas vaak korter en wordt de zorg voor kinderen steeds vaker gedeeld. Redenen genoeg om het systeem te moderniseren.”

 

Stand van zaken

Momenteel ligt het wetsvoorstel voor aan de Raad van State. Wanneer de Raad van State advies over de initiatiefwet heeft gegeven zal het wetsvoorstel terugkeren naar de Tweede Kamer, alwaar door de Kamerleden gereageerd zal worden op de nieuwe wet. Als er een meerderheid wordt behaald in de Tweede kamer, zal het wetsvoorstel doorgestuurd worden naar de Eerste Kamer. Aangeven wanneer de behandeling in de Tweede Kamer zal plaatsvinden is helaas niet mogelijk